Knowledge Tools – Tietotyökalut

Kesytä tietotulva!
Knowledge Tools tarjoaa apua tiedonhakuun ja henkilökohtaiseen sekä ryhmien tiedon hallintaan. Järjestän koulutuksia tiedonhaun ja tiedon hallinnan taidoista tavalla, jossa huomioidaan sekä omakohtaiset, että ryhmien ja organisaation sisäisen viestinnän ja tiedon jakamisen haasteet. Tärkeinä nähdään inhimillisen toiminnan kokonaisuus: tiedon jakamiseen ja sen työstämiseen liittyvät työyhteisön ilmapiiri ja henkilöiden kognitiivinen kuormitus: työskentelyn taustalla olevat tavoitteet, motivaatiot ja energia, jotka luovat edellytykset hyville tietokäytännöille ja innovatiivisuudelle.

Johtotähtenäni tiedon haun ja hallinnan sekä tietojohtamisen ajattelussa on Ikujiro Nonakan ym. jo vuonna 2000 julkaisema SECI-malli, jonka viitekehyksessä on mahdollista tarkastella inhimillisen vuorovaikutuksen, kirjallisten tiedonlähteiden ja erilaisten dokumenttien sekä kommunikaatio- ja yhteistyöteknologioiden roolia uuden tiedon luomisessa ja tiedon käsittelyssä.

Uuden tiedon luomisen malli eli SECI-malli. Mukailtu Ikujiro Nonaka, Ryoko Toyama, Noboru Konno, SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, Long Range Planning, Volume 33, Issue 1, 2000, Pages 5-34, ISSN 0024-6301, https://doi.org/10.1016/S0024-6301(99)00115-6),

Tieto- ja viestintäteknologian merkitys päivittäisessä vuorovaikutuksessa on kasvanut etenkin lisääntyneen etätyön myötä. Työyhteisöjen tehokas yhteistyöskentely edellyttää taitoja sekä tiedon haussa että tiedon välittämisessä, jotta päivittäisestä tietomassasta pystytään erottamaan tärkeimmät viestit ja kyetään kiireisinäkin päivinä tehokkaaseen työskentelyyn. Tietotreenit tarjoaa näihin ongelmiin käytännönläheisiä ratkaisuja ja työkaluja.

Tarvitsetko tietoa toimialastasi suunnittelun tueksi? Tilaa tiedonhaku!
Harvalla pienellä tai keskisuurellakaan yrityksellä on tänä päivänä omaa tietopalvelua tai kirjastoa talon sisällä. Meiltä saat huipputason tietopalvelua yli 15 vuoden kokemuksella, ulkoistettuna ja tarpeen mukaan hankittavana palveluna. Knowledge Tools hyödyntää tarvittaessa verkostojaan tietopalvelualan parhaiden asiantuntijoiden tavoittamiseksi. Teemme yrityksille tarpeidenne mukaan räätälöityjä tiedonhakuja ja seurantoja sekä kirjoitamme katsauksia ja asiatekstejä: täsmähakuna tehty kirjallisuuskatsaus auttaa ymmärtämään toimialan tai tutkimuskentän tilanteen.

Tämän sivuston blogissa käsitellään mm. tiedon hallintaa, ja tutustumalla kirjoituksiin saat samalla käsityksen siitä, miten voisin auttaa sinua ja yritystäsi kehittämään tiedon hankinnan ja käytön taitoja. Voit tutustua minuun tarkemmin esittelyssäni.

Kirjoita minulle ja katsotaan, mitkä palveluistani pelastavat sinut tietotulvalta. Ota yhteyttä!